Thủ tục nhập khẩu máy SP02, Máy tạo oxy, test nhanh Covid

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY SP02, MÁY TẠO OXY, TEST NHANH COVID [MỚI NHẤT 2022]

Dear các anh,chị,

Em Hiền 0988726654 xin gửi anh,chị hồ sơ pháp lý nhập khẩu:

  • Máy cảm ứng đo SPO2
  • Máy tạo Oxy
  • Test nhanh Covid

Hồ sơ pháp lý máy đo cảm ứng đo SPO2: Phân loại B + Công bố B

Hồ sơ pháp lý máy tạo Oxy : Phân loại B + Công bố B

Test nhanh Covid : Phân loại D + GPNK (hoặc lưu hành)

Em Hiền chuyên vận chuyển quốc tế, thông quan kèm theo hỗ trợ hồ sơ công bố pháp lý cho sản phẩm.

Em Hiền Airseaglobal xin hỗ trợ các dịch vụ:
✅Dịch vụ công bố TTBYT loại A,B
✅Dịch vụ xin lưu hành TBYT loại C,D
✅Dịch vụ chỉnh sửa hồ sơ lưu hành đang bị phản hồi
✅Dịch vụ phân loại TBYT chuyên nghiệp
✅Dịch vụ tư vấn hồ sơ vào thầu TBYT
✅Dịch vụ công bố mua bán TTBYT loại BCD
✅Dịch vụ xin GPNK các loại TBYT khác
✅Dịch vụ làm thủ tục thông quan
✅Vận chuyển quốc tế

👉Cần hỗ trợ làm hồ sơ, vận chuyển thông quan. Vui lòng liên hệ em Hiền:
☎☎ 0988726654

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.