THỦ-TỤC-NHẬP-KHẨU-MÁY-XÉT-NGHIỆM-KHUẨN-HP

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY XÉT NGHIỆM KHUẨN HP – MS TRANG 0395.646.841

1. HS CODE: 9027 8030 (NK 0%, VAT IB)
2. PHÂN LOẠI MÁY XÉT NGHIỆM KHUẨN HP
Muốn nhập khẩu thì Doanh nghiệp cần có Giấy phép nhập khẩu theo thông tư 30 (nếu trước đó DN đã có GPNK từ 2018 thì tiếp tục sử dụng để nhập hàng trong năm 2022). Trường hợp doanh nghiệp chưa có GPNK thì bắt buộc phải làm đăng ký lưu hành TTBYT loại C đối với sản phẩm.

THỦ-TỤC-NHẬP-KHẨU-MÁY-SỐC-TIM

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY SỐC TIM – MS TRANG 0395.646.841

1. HS CODE: 9018 9030 (NK 0%, VAT IB)
2. PHÂN LOẠI MÁY SỐC TIM
Theo Thông tư 05/2022/BYT mới nhất, Máy sốc tim là trang thiết bị y tế LOẠI C. Để check chính xác phân loại hàng, anh chị gửi cho em CFS và ISO 13485 nhé.
Muốn nhập khẩu thì Doanh nghiệp cần có Giấy phép nhập khẩu theo thông tư 30 (nếu trước đó DN đã có GPNK từ 2018 thì tiếp tục sử dụng để nhập hàng trong năm 2022). Trường hợp doanh nghiệp chưa có GPNK thì bắt buộc phải làm đăng ký lưu hành TTBYT loại C đối với sản phẩm.

THỦ-TỤC-NHẬP-KHẨU-MÁY-ĐO-NHỊP-TIM-NGOÀI-CƠ-THỂ

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY TẠO NHỊP TIM NGOÀI CƠ THỂ – MS TRANG 0395.646.841

1. HS CODE: 9021 5000 (NK 0%, VAT IB)
2. PHÂN LOẠI MÁY TẠO NHỊP TIM NGOÀI CƠ THỂ
Muốn nhập khẩu thì Doanh nghiệp cần có Giấy phép nhập khẩu theo thông tư 30 (nếu trước đó DN đã có GPNK từ 2018 thì tiếp tục sử dụng để nhập hàng trong năm 2022). Trường hợp doanh nghiệp chưa có GPNK thì bắt buộc phải làm đăng ký lưu hành TTBYT loại C đối với sản phẩm.

THỦ-TỤC-NHẬP-KHẨU-MÁY-ĐO-TIM-THAI

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY ĐO TIM THAI – MS TRANG 0395.646.841

Muốn nhập khẩu thì Doanh nghiệp cần có Giấy phép nhập khẩu theo thông tư 30 (nếu trước đó DN đã có GPNK từ 2018 thì tiếp tục sử dụng để nhập hàng trong năm 2022). Trường hợp doanh nghiệp chưa có GPNK thì bắt buộc phải làm đăng ký lưu hành TTBYT loại C đối với sản phẩm.

THỦ-TỤC-NHẬP-KHẨU-VẬT-LIỆU-CẦM-MÁU-TỰ-TIÊU

THỦ TỤC NHẬP KHẨU VẬT LIỆU CẦM MÁU TỰ TIÊU – MS TRANG 0395.646.841

Muốn nhập khẩu thì Doanh nghiệp cần có Giấy phép nhập khẩu theo thông tư 30 (nếu trước đó DN đã có GPNK từ 2018 thì tiếp tục sử dụng để nhập hàng trong năm 2022). Trường hợp doanh nghiệp chưa có GPNK thì bắt buộc phải làm đăng ký lưu hành TTBYT loại D đối với sản phẩm.