THỦ-TỤC-NHẬP-KHẨU-LỒNG-ẤP-TRẺ-SƠ-SINH

TRỌN GÓI THỦ TỤC NHẬP KHẨU – ĐĂNG KÍ LƯU HÀNH LỒNG ẤP TRẺ SƠ SINH MỚI NHẤT – MS TRANG 0395646841

Muốn nhập khẩu thì Doanh nghiệp cần có Giấy phép nhập khẩu theo thông tư 30 (nếu trước đó DN đã có GPNK từ 2018 thì tiếp tục sử dụng để nhập hàng trong năm 2022). Trường hợp doanh nghiệp chưa có GPNK thì bắt buộc phải làm đăng ký lưu hành TTBYT loại C đối với sản phẩm.

THỦ-TỤC-NHẬP-KHẨU-MÁY-TRIỆT-LÔNG

TRỌN GÓI THỦ TỤC NHẬP KHẨU – ĐĂNG KÍ LƯU HÀNH LOẠI C MÁY TRIỆT LÔNG MỚI NHẤT – MS TRANG 0395646841

Muốn nhập khẩu thì Doanh nghiệp cần có Giấy phép nhập khẩu theo thông tư 30 (nếu trước đó DN đã có GPNK từ 2018 thì tiếp tục sử dụng để nhập hàng trong năm 2022). Trường hợp doanh nghiệp chưa có GPNK thì bắt buộc phải làm đăng ký lưu hành TTBYT loại C đối với sản phẩm.

LƯU Ý BỔ SUNG HỒ SƠ LƯU HÀNH - HƯỚNG DẪN CHECK HỒ SƠ LƯU HÀNH

LƯU Ý BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÍ LƯU HÀNH TRANG TBYT – HƯỚNG DẪN CHECK CHUẨN HỒ SƠ LƯU HÀNH – MS TRANG 0395.646.841

– Thời hạn bổ sung: trong vòng 90 ngày kể từ ngày BYT có công văn thông báo yêu cầu bổ sung.
– Số lần bổ sung: 05 lần/ hồ sơ, TRỪ TTBYT THUỘC TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
– Sau 90 ngày và quá 05 lần sửa đổi, bổ sung mà hồ sơ của DN vẫn không đáp ứng yêu cầu thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục cấp mới số lưu hành

MÁY-CẮT-ĐỐT-ĐIỀU-TRỊ-SẸO

TRỌN GÓI THỦ TỤC NHẬP KHẨU – ĐĂNG KÍ LƯU HÀNH MÁY CẮT ĐỐT ĐIỀU TRỊ SẸO MỚI NHẤT – MS TRANG 0395646841

Muốn nhập khẩu thì Doanh nghiệp cần có Giấy phép nhập khẩu theo thông tư 30 (nếu trước đó DN đã có GPNK từ 2018 thì tiếp tục sử dụng để nhập hàng trong năm 2022). Trường hợp doanh nghiệp chưa có GPNK thì bắt buộc phải làm đăng ký lưu hành TTBYT loại C đối với sản phẩm.