_D3L2504

MẪU VĂN BẢN LÀM LƯU HÀNH BCD MỚI NHẤT NGHỊ ĐỊNH 98 / 2021 ( ĐỘC QUYỀN BỞI AIRSEAGLOBAL GROUP )

Phụ lục I

MẪU VĂN BẢN CÔNG BỐ, CÔNG KHAI, KÊ KHAI, THÔNG BÁO VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI SỐ LƯU HÀNH, GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU, GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO

(Kèm theo Thông tư số 19 /2021/TT-BYT

ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Mẫu số 01Văn bản công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Mẫu số 02.01Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A
Mẫu số 02.02Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại B
Mẫu số 03.01Văn bản đề nghị cấp mới số lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại C, D có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Mẫu số 03.02Văn bản đề nghị cấp mới số lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại C, D là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu
Mẫu số 03.03Văn bản đề nghị cấp mới số lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại C, D thuộc trường hợp cấp nhanh
Mẫu số 03.04Văn bản đề nghị cấp mới số lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại C, D thuộc trường hợp cấp khẩn cấp
Mẫu số 03.05Văn bản đề nghị cấp mới số lưu hành trang thiết bị y tế khác thuộc loại C, D
Mẫu số 04Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Mẫu số 05Văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
Mẫu số 06Văn bản công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế
Mẫu số 07Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do trang thiết bị y tế
Mẫu số 08Văn bản thông báo cập nhật thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Mẫu số 09Văn bản thông báo cập nhật thông tin trong hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A, B
Mẫu số 10Văn bản thông báo cập nhật thông tin trong hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại C, D

Phụ lục I

Mẫu số 11Văn bản thông báo cập nhật thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Mẫu số 12Văn bản thông báo cập nhật thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế
Mẫu số 13.01Bảng kê khai giá trang thiết bị y tế
Mẫu số 13.01Bảng cập nhật giá trang thiết bị y tế
Mẫu số 14Văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo trang thiết bị y tế
Mẫu số 15Văn bản công bố đối với nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế, chất ngoại kiểm chứa chất ma túy và tiền chất


Tải Full Các mẫu văn bản mới nhất FILE WORD tại đây

Airseaglobal Group Team.