thuenhapkhau2023

HOT : NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ ƯU ĐÃI XUẤT NHẬP KHẨU MỚI NHẤT 2023 _ Ms Phương An 0379.150.954

GỬI QUÝ DOANH NGHIỆP, NGÀY 30/12/2022, CHÍNH PHỦ ĐÃ KÍ BAN HÀNH 17 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ ƯU ĐÃI MỚI NHẤT 2023

Phụ lục (Ban hành kèm theo điện khẩn số 04/ĐK ngày 30/12/2022 của Tổng cục Hải quan)

Cụ thể :

 1. Nghị định số 112/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi Lê giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VCFTA).
 2. Nghị định số 113/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á-Âu và các quốc gia thành viên giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VN-EAEU FTA).
 3. Nghị định số 114/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba).
 4. Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định CPTPP).
 5. Nghị định số 116/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (sau đây gọi tắt là EVFTA).
 6. Nghị định số 117/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là UKVFTA).
 7. Nghị định số 118/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định ACFTA).
 8. Nghị định số 119/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2022 – 2017 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AKFTA)
 9. Nghị định số 120/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2022 – 2023 – 2024 – 2025 – 2026 – 2027 – 2028 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AJCEP).
 10. Nghị định số 121/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Ốt-xtrây-lin – Niu Di lân giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AANZFTA)
 11. Nghị định số 122/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AIFTA).
 12. Nghị định số 123/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AHKFTA).
 13. Nghị định số 124/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2022 – 2028 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VJEPA).
 14. Nghị định số 125/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VKFTA).
 15. Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định ATIGA).
 16. Nghị định số 127/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dẫn Lào từ ngày 30/12/2022 đến ngày 04/10/2023 (sau đây gọi tắt là Hiệp định thương mại Việt Nam – Lào).
 17. Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định RCEP).

Anh chị cần tư vấn về Thuế, VAT và thủ tục XNK vui lòng liên hệ :

Ms Phương An : 0379.150.954

❗ AIRSEAGLOBAL GROUP – TRỌN GÓI NHẬP KHẨU Thiết bị y tế:

 • Vận chuyển quốc tế,trucking nội địa trong ngày
 • Trọn bộ hồ sơ và đăng ký Lưu hành loại CD
 • Quảng cáo Trang thiết bị y tế
 • Phân loại Thiết bị loại ABCD
 • Công bố TBYT A, B
 • Công bố đủ Điều kiện mua bán BCD (bắt buộc với các cửa hàng, cty kinh doanh hàng y tế)
 • Kê khai giá (bắt buộc đối với chủ sở hữu), Công bố Quảng cáo TBYT
 • Thủ tục thông quan hải quan hàng TBYT, Thực phẩm chức năng, Mỹ Phẩm,…

Đảm bảo dịch vụ CHUẨN CHỈNHNHANH NHẤT ạ.

Em cảm ơn!