Dự thảo Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 982021NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY SPO2 CẦM TAY

HS CODE : 9018 1900 (NK 0%, VAT inbox)
1. PHÂN LOẠI: C (Quy tắc 10, Mục C, phần II, PL I)
2. HÀNG KHÔNG THUỘC TT30
3. THỦ TỤC HẢI QUAN :- BẢN PHÂN LOẠI – BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ : INV, PKL, TỜ KHAI, CATALOGUE
4. CHÚ Ý : TEM NHÃN TRÊN HÀNG PHẢI CHUẨN 100% NHƯ PHÂN LOẠI, INVOICE VÀ TỜ KHAI


AIRSEAGLOBAL- THỦ TỤC HẢI QUAN THIẾT BỊ Y TẾ SỐ 1 VIỆT NAM
☎️ MS.THẢO 0368 874 718
1.Xin giấy phép nhập khẩu thông tư 30
2. Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế BCD
3. Phân loại ( Chuẩn vào thầu)
4. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD
5. Xin công bố loại A
6. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất
7. Vận chuyển Exw, Fob khai hải quan trọn gói. Thủ tục tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất hàng y tế
9. Hỗ trợ khách vào các Group Zalo bán hàng y tế, Tuyển dụng nhân sự y tế, Tìm nhà cung cấp, Group Hỗ trợ nhập khẩu y tế ( Hệ sinh thái của Airsea )
10. Sửa các loại công bố A, Công bố đủ đk kinh doanh BCD, Công bố đủ điều kiện sản xuất.
11. Dịch vụ làm chứng chỉ lưu hành tự do cho hàng loại A sản xuất trong nước