tạm dừng tạm nhập tx

TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT MẶT HÀNG KHẨU TRANG, GĂNG TAY Y TẾ VÀ BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH – MS HUYỀN TRANG 0374155875

TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT MẶT HÀNG KHẨU TRANG, GĂNG TAY Y TẾ VÀ BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Hiện theo Thông tư 03/2022/TT-BCT ban hành ngày ngày 28/01/2022):

1. Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch trong Danh mục tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Đối với những lô hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch đã làm thủ tục hải quan tạm nhập từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực, được tiếp tục thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và các quy định hiện hành.


TT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2022 đến ngày 31/12/2022.

Các bác cần hỗ trợ nhập khẩu – vận chuyển- thông quan hàng cứ alo em Trang 0374155875 nhé ạ.
Http://airseaglobalgroup.com.vn

Các dịch vụ bên em cung cấp:

 1. Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế C, D
 2. Phân loại (Theo nghị định 169 – Chuẩn vào thầu)
 3. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD
 4. Xin công bố loại A, B
 5. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất
 6. Vận chuyển Exw, Fob khai hải quan trọn gói
 7. Thủ tục tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất hàng y tế
 8. Hỗ trợ khách vào các Group Zalo bán hàng y tế, Tuyển dụng nhân sự y tế,…
 9. Tìm nhà cung cấp, Group Hỗ trợ nhập khẩu y tế ( Hệ sinh thái của Airseaglobal Group )
 10. Sửa các loại công bố A, Công bố đủ đk kinh doanh BCD, Công bố đủ điều kiện sản xuất
 11. Dịch vụ làm chứng chỉ lưu hành tự do cho hàng loại A sản xuất trong nước

☎ Ms Trang 0374155875 (zalo/tel)
📩 trangnth@airseaglobalgroup.com.vn
❤Airseaglobal – Thủ tục nhập khẩu thiết bị y tế chuyên nghiệp số 1 Việt Nam❤️