276159253_158412116618925_5299777098729826671_n

DỊCH VỤ TRỌN GÓI NHẬP KHẨU VẬT TƯ,TRANG THIẾT BỊ Y TẾ – MS TRANG 0395.646.841

DỊCH VỤ TRỌN GÓI NHẬP KHẨU VẬT TƯ,TRANG THIẾT BỊ Y TẾ – MS TRANG 0395.646.841
DỊCH VỤ TRỌN GÓI NHẬP KHẨU VẬT TƯ,TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 🔥🔥🔥
•Phân loại nhanh
•Công bố A/Công bố B
•Công bố đủ đk mua bán tbyt loại BCD
•Lưu hành CD
•Thủ tục hải quan thiết bị y tế
•Vận chuyển quốc tế chuyên nghiệp