CẬP NHẬT TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ LƯU HÀNH TBYT LOẠI C,D CỦA BỘ Y TẾ - VÌ SAO DOANH NGHIỆP NÊN NỘP SỚM HỒ SƠ ĐĂNG KÍ LƯU HÀNH?

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ LƯU HÀNH TBYT LOẠI C,D CỦA BỘ Y TẾ – VÌ SAO DOANH NGHIỆP NÊN NỘP SỚM HỒ SƠ ĐĂNG KÍ LƯU HÀNH? – MS TRANG 0395.646.841

Chào anh chị, hiện tại từ đầu năm các bộ hồ sơ lưu hành đều đang bị treo chờ Bô Y tế xử lý, việc này ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ nhập khẩu của các doanh nghiệp.
Có lẽ câu hỏi thắc mắc của các doanh nghiệp hiện nay về hồ sơ lưu hành đều xoay quanh những vấn đề sau: