z3181666114239_0f8777209e06ca51d7f18f96e1a570a9

HOT!! ( 14.02.2022 )HÀNG LOẠI B BỊ GIỮ LẠI Ở HẢI QUAN KỂ CẢ CÓ GPNK 30.

14.02.2022

Chào các bác !

Hôm nay có 2 khách hàng nhập Hàng loại B có giấy phép nhập khẩu 30 đều bị giữ lại bởi hải quan, yêu cầu phải có công bố B mới có thể nhập được, Doanh nghiệp có đem Nghị định 98 điều khoản chuyển tiếp là GPNK 30 được gia hạn hết 31.12.2022 tuy nhiên Hải quan ko đồng ý, và có giải thích cái đó chỉ áp dụng cho hàng loại C,D ( Lưu hành được lùi đến 31.12.2022 ) Còn hàng loại B đã yêu cầu làm lưu hành thì doanh nghiệp phải làm công bố B. Điều này đúng / sai như nào ? 

z3181538809748_4ca822ebadf4fb62a88efb215eff4b39

Ảnh : Điều khoản chuyển tiếp Nghị định 98 , Điều 76, khoản c.

z3181538817694_2cdfe6c60a50ee2e93fa6c9cb7f2673e

Ảnh : Điều 47 Nghị định 98 

BẤT CẬP :

1. Là Luật ko rõ ràng : Khi ghi lùi GPNK 30 nhưng riêng hàng loại B lại yêu cầu có lưu hành ( Công bố B ) từ 01.01.2022. Vậy, với Trường hợp loại B thì ko nói rõ GPNK có được ra hạn dùng tương đương công bố B hay không ? 

2. Nếu chiếu theo hàng loại A ( Một số mã cũ cũng có gpnk 30 như máy phân tích sinh hóa ) vẫn có GPNK 30 cũ xin từ thời 2018 đến nay vẫn có hiệu lực, nhưng khi nhập khẩu thì vẫn không dùng được GPNK mà vẫn phải làm công bố A và phân loại A

GIẢI PHÁP : Các bác chú ý khi nhập khẩu các hàng loại B có 2 phương án : 

1. Hiện 80% hải quan vẫn không để ý kỹ luật và cho hàng loại B có GPNK được dùng GPNK Nhâp hàng, còn 20% là KHÔNG CHO NHẬP BẰNG GPNK mà bắt PHẢI CÓ CÔNG BỐ B. Vì vậy, nếu cứ dùng GPNK thì xác xuất là 80% nhập được, 20% bị giữ 

2. Là làm CÔNG BỐ B cho hàng để đảm bảo 100% là hàng nhập được không vấn đề gì! ( Công bố B giờ làm cũng đơn giản )

Airseaglobal Group Team : 024 6269 2777