VTYT

HƯỚNG DẪN FULL QUY TRÌNH: ĐĂNG KÍ MÃ VTYT THEO QUYẾT ĐỊNH 5086/QĐ-BYT CHUẨN VÀO THẦU – MS HIỀN 0988726654

Đề nghị cấp mã VTYT
Bước 1: Truy cập Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định
BHYT tại địa chỉ” https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn.
Bước 2: Nhập tài khoản, mật khẩu (là tài khoản giao dịch điện tử đã được
cơ quan BHXH cấp) -> Nhập mã capcha -> Chọn Đăng nhập…