DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Trang thiết bị y tế loại C, D chỉ có Phân loại có được nhập khẩu không?

Từ 1.1. 2022, Thiết bị y tế loại C, D không thuộc danh mục cấp Giấy phép nhập khẩu, đã có bản phân loại được nhập khẩu đến hết 31.12.2022 mà không hạn chế số lượng, không phải xin xác nhận là TBYT khi làm thủ tục thông quan

Doanh nghiệp có được tự phân loại Thiết Bị Y Tế mà không có chứng chỉ hành nghề?

Theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP và Thông tư 05/2022/TT-BYT, từ 1.1.2022,  Việc phân loại trang thiết bị y tế phải được thực hiện bởi cơ sở phân loại là cơ sở đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành.

Đối với các phân loại trước thời điểm này, Doanh nghiệp vẫn được sử dụng

Tài liệu giấy hoặc bản in website chứng minh kết quả phân loại TTBYT nói trên có được cơ quan Hải Quan chấp nhận khi doanh nghiệp làm thủ tục thông quan không?

Bản phân loại phải được ký và công khai trên cổng Dịch vụ công trực tuyến trước khi làm Thủ tục hải quan.

ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN HỖ TRỢ
Vui lòng để lại thông tin đầy đủ và chính xác, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đáp án chính xác nhất. Xin cám ơn!