Các Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Nhập Khẩu

Tt5

Hồ sơ làm giấy phép nhập khẩu Thiết bị y tế theo thông tư 30 bao gồm: Đăng ký kinh doanh Giấy ủy quyền của chủ sở hữu (theo mẫu file kèm, và phải hợp pháp hóa lãnh sự) Giấy lưu hành sản phẩm – Certificate of free sale (phải hợp pháp hóa lãnh sự)….

Các Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Nhập Khẩu Hàng Hóa Cần Làm

Tt4

Việc xin giấy phép nhập khẩu cho hàng hóa, sản phẩm nhất định là điều được các công ty xuất nhập khẩu hết sức quan tâm do đây là yêu cầu bắt buộc của Nhà nước ta. Chúng tôi sẽ giải đáp về các thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu gồm những gì?….

Các Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Nhập Khẩu Hàng Hóa Cần Làm

Tt3

Việc xin giấy phép nhập khẩu cho hàng hóa, sản phẩm nhất định là điều được các công ty xuất nhập khẩu hết sức quan tâm do đây là yêu cầu bắt buộc của Nhà nước ta. Chúng tôi sẽ giải đáp về các thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu gồm những gì?….

Các Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Nhập Khẩu Hàng Hóa Cần Làm

Tt1

Việc xin giấy phép nhập khẩu cho hàng hóa, sản phẩm nhất định là điều được các công ty xuất nhập khẩu hết sức quan tâm do đây là yêu cầu bắt buộc của Nhà nước ta. Chúng tôi sẽ giải đáp về các thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu gồm những gì?….