SỬA CÔNG BỐ MỸ PHẨM

Sua Cong Bo My Pham

Những nội dung nào trên Công bố Mỹ phẩm được phép bổ sung? Thay đổi dạng trình bày của sản phẩm Tên và/ hoặc địa chỉ công ty đưa mỹ phẩm ra thị trường nhưng không đổi Mã số thuế công ty Tên và/ hoặc địa chỉ công ty nhập khẩu Thay đổi người đại….

AIRSEAGLOBAL GROUP ỦNG HỘ QUỸ VẮC-XIN COVID VIỆT NAM 20,000 VNĐ MỖI ĐƠN HÀNG

ủng Hộ 2

AIRSEAGLOBAL GROUP ỦNG HỘ QUỸ VẮC-XIN COVID VIỆT NAM 20,000 VNĐ MỖI ĐƠN HÀNG. (Airseaglobal Group Chung tay cùng chính phủ chống dịch và thực hiện đúng sứ mạng với xã hội là làm điều gì đó tốt đẹp hơn cho cộng đồng!) Mỗi một đơn hàng Airseaglobal Group sẽ trích ra 20,000 VNĐ để….

DOWNLOAD văn bản hợp nhất các Nghị định về Quản lý Trang thiết bị y tế

Download Nghị định: tại đây Nghị định 36/2016 NĐ – CP quản lý trang thiết bị y tế Nghị định 169/2018 NĐ – CP đã sửa đổi một số điều của Nghị định 36/2016 NĐ – CP về quản lý trang thiết bị y tế Airseaglobal kính gửi quý anh chị văn bản Hợp nhất….

DOWNLOAD Danh mục HS CODE theo thông tư 14 Bộ Y tế

Download thông tư Số: 14/2018/TT-BYT: tại đây THÔNG TƯ Ban hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng,….

Danh mục Hàng hóa Thuộc quản lý của bộ Thông tin truyền thông

thu tuc nhap khau vien thong

Thủ tục nhập khẩu các sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông như thế nào? Sản phẩm nào cần làm Kiểm tra chất lượng, Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy theo quy chuẩn Kỹ thuật tương ứng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông? HS….